Om UFBI

Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI) etablerades i oktober 2001. UFBI driver och utvecklar hjärnavbildningsstudier vid Umeå Universitet och Norrlands Universitetssjukhus (NUS). Den huvudsakliga teknik som används inom UFBI är funktionell MRI men nyligen har en PET/CT med cyklotron och radiokemilabb lagts till.

Några av de nuvarande projekten involverar åldersrelaterade förändringar av struktur och funktionella responser samt relaterade förändringar i dopaminsystemet, träningsrelaterade förändringar i funktionella nätverk, studier av motorisk kontroll samt kliniska hjärnavbildningsprojekt på stress, stroke Parkinsons sjukdom (NYPUM) samt prekirurgisk kartläggning.

UFBI finansieras av Umeå universitet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt Svenska vetenskapsrådet (VR).