Sara Pudas vid UFBI beviljats 4-årigt VR anslag

[2018-11-05]

UFBIs Sara Pudas har beviljats ett 4-årigt VR anslag för projektet ”Biologiska mekanismer bakom neurokognitivt åldrande och demens - Longitudinell utvärdering av telomerlängd och epigenetiska signaturer i samspel med genetik och livsstilsfaktorer”.

För mer information, se https://www.vr.se/utlysningar-och-beslut/beslut-om-bidrag/beslut/2018-09-06-humaniora-och-samhallsvetenskap.html

Adress till nyheten:
http://www.ufbi.umu.se/nyhet//.cid293559